ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Във връзка с изпълнение на проект по договор BG-RRP-3.004-1929-C01 “Технологична модернизация в предприятието”, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост със СНД Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа, се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на предлаганите продукти и услуги с обособени позиции, както следва:
• Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на струг с цифрово-програмно управление – 1 бр.;
• Обособена позиция №2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на вертикален обработващ център – 2 бр.“,
Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 1 345 000,00 лв. Краен срок за приемане на офертите: 18.07.2023 г. Документацията по процедурата може да видите ТУК