Проекти

Националния план за възстановяване и устойчивост

„КИРКОВО“ ООД приключи успешно изпълнението на дейностите по проект по договор BG-RRP-3.004-1929-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът има за цел повишаване на ефективността на производствените процеси, повишаване на производителността, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига в компанията. […]
Read More

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА Във връзка с изпълнение на проект по договор BG-RRP-3.004-1929-C01 “Технологична модернизация в предприятието”, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост със СНД Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа, се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Придобиване на нови технологии с акцент […]
Read More

Проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

„Кирково“ ООД изпълнява договор по проект BG-RRP-3.004-1929-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът има за цел повишаване на ефективността на производствените процеси, повишаване на производителността, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига в компанията. Ще се повиши технологичната модернизация […]
Read More