ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Хидравлични цилиндри

Двойно действащи, плунжерни, телескопични

Спирачни цилиндри

Главни, ТСЦ – 25, ТСЦ – 19

Спирачни усилватели

Двустъпално ДТСУ, ХСУ – 40, ХСУ 55

Маслени филтри

Високо налягане от 63 до 350 bar

Ръчна помпа

Тука някаква информация

Въртящо устройство

Ротационни цилиндри

ПНЕВМАТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Стойки пневматични

Еднодействащи СП-63, Двойнодействащи ДСП-63