ХИДРАВЛИЧЕН СПИРАЧЕН УСИЛВАТЕЛ
тип ХСУ 40х40/КР/25

Предназначение: ХСУ се вгражда в спирачните системи на мотокари и други машини, които работят с хидрозадвижване. Усилвателят е с регулируем предпазен клапан.

Технически
данни

A1 A2 B1 B2
Работна течност Хидравлично масло Спирачна течност
Работен температурен режим -30 to +80° C
Максимално работно налягане 8 MPa 0.15 MPa 0.05 MPa 15 MPa
Максимален дебит 22 dm3/min
Обем на Главния спирачен цилиндър (ГСЦ) 19 cm3
Максимален работен ход 40 mm
Диаметър на сервобуталото 40 mm
Диаметър на буталото на ГСЦ 25 mm
Диапазон на регулиране на
налягането в сервокамерата
0 – 5.0

ХИДРАВЛИЧЕН СПИРАЧЕН УСИЛВАТЕЛ тип ХСУ 55х38/КР/25

Предназначение: ХСУ се вгражда в спирачните системи на мотокари и други машини, които работят с хидрозадвижване. Усилвателят е с регулируем предпазен клапан.

Технически данни

A1 A2 B1 B2
Работна течност Хидравлично масло Спирачна течност
Работен температурен режим -30 to +80° C
Максимално работно налягане 8 MPa 0.15 MPa 0.05 MPa 15 MPa
Максимален дебит 20 dm3/min
Обем на Главния спирачен цилиндър (ГСЦ) 19 cm3
Максимален работен ход 38 mm
Диаметър на сервобуталото 55 mm
Диаметър на буталото на ГСЦ 25 mm
Диапазон на регулиране на
налягането в сервокамерата
0 – 3.0