ГЛАВЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР тип ГСЦ 19/20 К

Технически данни

Работна течност Спирачна течност по БДС 9400-82
Работен температурен режим -25 to +70° C
Номинално работно налягане   8 МРа
Максимално работно налягане 15 MPa
Работен обем 5.67 cm3
Максимален работен ход 20 mm
Диаметър на буталото 19 mm

ГЛАВЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР тип ГСЦ 25/40К

Технически данни

Работна течност Спирачна течност по БДС
9400-82
Работен температурен режим -30 to +80° C
Максимално работно налягане 10 MPa
Работен обем 19 cm3
Максимален работен ход 40 mm
Диаметър на буталото 25 mm

ГЛАВЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР С ДВУСТЕПЕННО БУТАЛО тип ГСЦД 27/20К

Спирачен цилиндър ГСЦД 27/20К има две камери с два различни обема. Първата камера е с по-голям обем от втората /получава се усилваща функция/, така цилиндъра изпълнява ролята на усилвател. Това дава възможност да се постигне високо спирачно налягане при допустим натиск върху педала.

Технически данни
Работна течност Спирачна течност по БДС 9400-82
Работен температурен режим -30 to +80° C
Максимално работно налягане 15 MPa
Работен Обем 15 cm3
Максимален работен ход 36 mm
Диаметър на бутало I-степен 27 mm
Диаметър на бутало II-степен 20 mm