РЪЧНА ПОМПА

Ръчната помпа е предназначена за създаване на налягане в локални хидравлични системи.

Технически данни
Диаметър на буталния прът, mm 20
Работен ход, mm 55-60
Работен температурен интервал, °C -30 – +80
Максимално работно налягане, MPa 20