Цилиндри Бутални Хидравлични (ЦБХ)

D d D1 L L1 L2

I

I1
min
B I2 b R d1 M M1
min max normal reduced
35 18;20 45 143 46 87 18 40 11 65 38 25 20 15 16 x 1,5 16 x 1,5 12 x 1,5
40 18;25 50 143 46 87 18 40 11 70 38 25 20 15 16 x 1,5 16 x 1,5 12 x 1,5
50 22;32 63 144 46 70 25 45 11 83 40 25 30 20 18 x 1,5 18 x 1,5 16
x 1,5
60 30;40 70 178 50 98 30 50 13 87 45 25 35 25 24 x 1,5 18 x 1,5 16 x 1,5
63 28;40 75 148 46 72 30 50 13 95 45 25 35 25 24 x 1,5 18 x 1,5 16 x 1,5
70 32;45 83 178 56 90 35 70 15 103 50 35 45 35 30 x 1,5 18 x 1,5 16 x 1,5
80 36;50 95 181 66 83 40 60 16 115 55 35 45 30 30 x 2 22 x 1,5 18 x 1,5
90 40;50 103 198 56 105 48 70 18 122 55 35 45 35 36 x 2 27 x 2,0 18 x 1,5
100 45;63 121 224 71 110 50 70 22 140 62 40 60 40 39 x 2 27 x 2,0 18 x 1,5
110 50;70 127 252 75 123 50 80 24 137 78 40 65 50 42 x 2 33 x 2,0 22 x 1,5
ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ
Номинално налягане 16 МРа, 25 MPa
Номинална скорост на буталото 0.3 m/s
Ход на буталото S mm
Работна течност – хидравлични масла с показатели
     – вискозитет 10 – 300 cSt
     – степен на филтрация 63 µm
     – температура 253 – 353 ºK
Температура на околната среда 253 – 353 ºK
НАЧИН НА
ЗАЯВЯВАНЕ (ЦБХ 421 А1 DxS/I)
ЦБХ 4 2 1 А1 D S I
Цилиндър
Бутален Хидравличен
Начин на
закрепване
Съотношение
между работните повърхнини
Резба на
буталния прът
Конструктивна
разновидност
Диаметър на
цилиндъра, mm
Ход на буталото,
mm
Дължина на
резбата на буталния прът, mm
2 – ухо без лагер 1 – 1.25 1 –  външна резба
4 – ухо със сферичен лагер 2 – 1.60 2 – вътрешна резба