ЦИЛИНДЪР БУТАЛЕН СПЕЦИАЛЕН С ДВУСТРАНЕН ПРЪТ тип ЦБСД 63хS

Означение S ход L1 L2 L3 L4 L5 ØdH8
63F40.00.00.00 195+1.0 250 327+1.15 358 610±0.3 666 15
– 01 140+1.0 195 272+1.3 303 500±0.3 556 15
– 02 115+1.0 170 247+1.4 278 450±0.3 506 15
– 03 195+1.0 250 327+0.8 358 610±0.3 666 17
– 04 140+1.0 195 272+0.8 303 500±0.3 556 17
– 05 115+1.0 170 247+0.8 278 450±0.3 506 17
– 06 195+1.0 250 327+1.15 358 730±0.3 786 15
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално налягане 16 МРа
Номинална скорост на буталото 0.3 m/s
Ход на буталото S mm
Работна течност – хидравлични масла с показатели
     – вискозитет 10 – 300 cSt
     – степен на филтрация 63 µm
     – температура 253 – 353 ºK
Температура на околната среда 253 – 353 ºK

ЦИЛИНДЪР БУТАЛЕН СПЕЦИАЛЕН С ДВУСТРАНЕН ПРЪТ тип ЦБСД 70хS

Означение Черт. S ход L1 L2 L3 L4
70F1.45.00.00.00 1 115 170 206 450 500
– 01 1 140 195 231 500 550
– 02 1 195 250 286 610 660
– 03 2 115 170 206 450 500
– 04 2 140 195 231 500 550
– 05 2 195 250 286 610 660
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално налягане 16 МРа
Номинална скорост на буталото 0.3 m/s
Ход на буталото S mm
Работна течност – хидравлични масла с показатели
     – вискозитет 10 – 300 cSt
     – степен на филтрация 63 µm
     – температура 253 – 353 ºK
Температура на околната среда 253 – 353 ºK

ЦИЛИНДЪР БУТАЛЕН СПЕЦИАЛЕН С ДВУСТРАНЕН ПРЪТ тип ЦБСД 80хS

Означение Черт. S ход L1 L2 L3 L4 L5
80F1.56.00.00.00 1 140 195 231 303 500 556
– 01 1 190 245 281 353 600 656
– 02 2 140 195 231 303 500 556
– 03 2 190 245 281 353 600 656
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално налягане 16 МРа
Номинална скорост на буталото 0.3 m/s
Ход на буталото S mm
Работна течност – хидравлични масла с показатели
     – вискозитет 10 – 300 cSt
     – степен на филтрация 63 µm
     – температура 253 – 353 ºK
Температура на околната среда 253 – 353 ºK

ЦИЛИНДЪР БУТАЛЕН ХИДРАВЛИЧЕН С ДВУСТРАНЕН ПРЪТ тип ЦБСД /D/d/xS/аº

Означение S ход Черт D d D1 L L1 L2 L3 L4 L5 B C H E h h1 h2 M M2 d1 b d2
PMY6027.02.00.00 125 1 63 40 74 230 501 182 444 556 48 95 65 90 70 40 40 16 18×1.5 12 26 10.5 11.85 90
PMY6025.02.00.00 195 2 63 40 74 300 611 358 555 660 48 95 65 90 70 40 40 16 18×1.5 12 15 10.5 11.85 90
70L45.00.00.00 115 1 70 45 82 140 450 170 394 500 54 110 73 100 52 30 30 20 18×1.5 16 30 13 16 90

– 01

115 1 70 45 82 140 450 170 394 500 54 73 90 52 30 30 20 18×1.5 16 30 13 16 0
PMY6040.02.00.00 187 1 70 50 82 300 601 238 544 666 54 131 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 35 14 11.85 90
PMY6028.02.00.00 115 1 80 55 94 680 1606 560 1484 1671 83 137 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 35 14 11.85 90
PMY6014.02.00.00 120 1 80 55 94 230 451 170 400 505 54 65 90 62 40 40 20 18×1.5 12 26 10.5 11.85 45
PMY6011.02.00.00 132 1 80 55 94 230 501 182 444 560 54 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 30 12 11.85 45
PMY6016.02.00.00 132 1 80 55 94 230 501 182 444 560 54 137 65 90 70 40 40 16 18×1.5 12 30 12 11.85 90
PMY6030.02.00.00 160 1 80 55 94 600 1036 560 980 1110 83 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 35 14 11.85 45
PMY6012.02.00.00 187 1 80 55 94 300 601 238 544 666 54 137 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 35 14 11.85 90
– 01 180 1 80 55 94 300 601 238 544 666 54 137 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 35 14 11.85 90
– 02 165 1 80 55 94 300 601 238 544 666 54 137 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 35 14 11.85 90

– 03

187 1 80 55 94 300 601 238 544 666 54 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 35 14 11.85 45

– 04

180 1 80 55 94 300 601 238 544 666 54 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 35 14 11.85 45

– 05

165 1 80 55 94 300 601 238 544 666 54 65 90 70 40 40 20 18×1.5 12 35 14 11.85 45
80L56.00.00.00 140 1 80 56 94 160 500 195 444 556 54 73 100 56 30 35 18 18×1.5 16 35 14 16 0

– 01

190 1 80 56 94 200 60 245 544 656 54 73 100 56 30 35 18 18×1.5 16 35 14 16 0
PMY6009.02.00.00 210 1 110 70 130 680 1086 560 1026 1166 83 162 92 126 77 40 40 20 22×1.5 16 35 14 11.85 90
PMY6009.1.02.00.00 200 2 110 70 130 680 1086 560 1026 1130 83 161 92 126 76 40 40 20 22×1.5 16 20 16 11.85 90
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално налягане 16 МРа
Номинална скорост на буталото 0.3 m/s
Ход на буталото S mm
Работна течност – хидравлични масла с показатели
     – вискозитет 10 – 300 cSt
     – степен на филтрация 63 µm
     – температура 253 – 353 ºK
Температура на околната среда 253 – 353 ºK