ЦИЛИНДРИ ПЛУНЖЕРНИ СПЕЦИАЛНИ (ЦПС) тип ЦПС ../ D x S /

Тип Dpl L L1 l l1 l2 l3 D D1 D2 D3 d d1 B M
ЦПС 5 50 156 200 20

720

89 20 9

12

70 80 35 26 10 18 18×1.5
ЦПС 1 60 152 238 90 88 25 18 80 90 50 39 12 24 140 22×1.5
ЦПС 6 63 187 221 20

180

58 20 12 89 102 35 26 10 18 22×1.5
ЦПС 4 70 207 273 20

90

800

88 25 12 95 105 50 39 12 24 140 22×1.5
ЦПС 2 80 217 273 20

200

600

78 25 12 108 116 50 39 12 24 140 22×1.5
ЦПС 3 90 227 273 20

150

90

68 25 12

25

114 127 50 39 12 24 140 22×1.5

НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ (ЦПС 1 / D x S / )

ЦПС Цилиндър Плунжерен Специален
1 Сериен нормиран номер :
1 – Dpl = 60 mm
2 – Dpl = 80 mm
3 – Dpl = 90 mm
4 – Dpl = 70 mm
5 – Dpl = 50 mm
6 – Dpl = 63 mm
D Диаметър на плунжера , mm
S Ход на плунжера , mm