Технически данни

A1 A2 B1 B2 hba40g.gif (3002 bytes)
Работна течност Хидравлично масло Спирачна течност
Работен температурен режим -30 to +80° C
Максимално работно налягане 8 MPa 0.15 MPa 0.05 MPa 15 MPa
Максимален дебит 22 dm3/min
Обем на Главния спирачен цилиндър (ГСЦ) 19 cm3
Максимален работен ход 40 mm
Диаметър на сервобуталото 40 mm
Диаметър на буталото на ГСЦ 25 mm
Диапазон на регулиране на налягането в сервокамерата 0 – 5.0