Цилиндри Бутални Специални с Двустранен прът (ЦБСД) – ЦБСД /D/d/xS/аº
Цилиндри Бутални Специални с Двустранен прът (ЦБСД) – ЦБСД 63хS
Цилиндри Бутални Специални с Двустранен прът (ЦБСД) – ЦБСД 70хS
Цилиндри Бутални Специални с Двустранен прът (ЦБСД) – ЦБСД 80хS