тип ЦБСД 63хS

Означение S ход L1 L2 L3 L4 L5 ØdH8
63F40.00.00.00 195+1.0 250 327+1.15 358 610±0.3 666 15
– 01 140+1.0 195 272+1.3 303 500±0.3 556 15
– 02 115+1.0 170 247+1.4 278 450±0.3 506 15
– 03 195+1.0 250 327+0.8 358 610±0.3 666 17
– 04 140+1.0 195 272+0.8 303 500±0.3 556 17
– 05 115+1.0 170 247+0.8 278 450±0.3 506 17
– 06 195+1.0 250 327+1.15 358 730±0.3 786 15
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално налягане 160 BAR
Номинална скорост на буталото 0.3 m/s
Ход на буталото S mm
Работна течност – хидравлични масла с показатели
     – вискозитет 10 – 300 cSt
     – степен на филтрация 63 µm
     – температура 253 – 353 ºK
Температура на околната среда 253 – 353 ºK