тип ЦБСД 70хS

Означение Черт. S ход L1 L2 L3 L4
70F1.45.00.00.00 1 115 170 206 450 500
– 01 1 140 195 231 500 550
– 02 1 195 250 286 610 660
– 03 2 115 170 206 450 500
– 04 2 140 195 231 500 550
– 05 2 195 250 286 610 660
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално налягане 160 BAR
Номинална скорост на буталото 0.3 m/s
Ход на буталото S mm
Работна течност – хидравлични масла с показатели
     – вискозитет 10 – 300 cSt
     – степен на филтрация 63 µm
     – температура 253 – 353 ºK
Температура на околната среда 253 – 353 ºK