тип ЦБСД 80хS

Означение Черт. S ход L1 L2 L3 L4 L5
80F1.56.00.00.00 1 140 195 231 303 500 556
– 01 1 190 245 281 353 600 656
– 02 2 140 195 231 303 500 556
– 03 2 190 245 281 353 600 656
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално налягане 160 BAR
Номинална скорост на буталото 0.3 m/s
Ход на буталото S mm
Работна течност – хидравлични масла с показатели
     – вискозитет 10 – 300 cSt
     – степен на филтрация 63 µm
     – температура 253 – 353 ºK
Температура на околната среда 253 – 353 ºK