Телескопични Хидравлични Цилиндри (ТЦ) – ТИП 6ТЦ
Телескопични Хидравлични Цилиндри (ТЦ) – ТИП 1ТЦ