Филтри за високо налягане

Филтри Маслени- тип Ф6.3 – 16/25T/КА1

Филтри Маслени – тип Ф6.3 – …/25T/К…B…..