Филтри за високо налягане Тип Ф16… Ф32…

Хидравличните филтри за 16 и 32 МРа са предназначени за вграждане в напорните линии на хидросистемите. Филтрите са снабдени с предпазен клапан и устройство, показващо замърсеността на филтриращия елемент..

Технически данни
Условен отвор 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
Номинален дебит 20, 40, 80, 125, 200 dm3/min
Номинална степен на филтрация 2, 5, 10, 25, 40 µm
Налягане на отваряне на предпазния клапан 0.3; 0.55 MPa
Налягане на включване на показващото устройство 0.25; 0.5 MPa

ФИЛТРИ МАСЛЕНИ тип Ф6.3 – 16/25T/КА

Филтърът е предназначен за механично пречистване на работната течност от твърди примеси. Вгражда се в хидравлични задвижвания.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално налягане 6.3 MPa
Номинален дебит 40 dm3/min
Номинална степен на филтрация 25 µm
Налягане на отваряне на предпазния клапан 0.38; 0.55 MPa

Тип

Означение

H

L

M

I ф6.3-16/25 Т/КА1 166 110 33х2
II ф6.3-16/25 Т/КА12215 162 112 22х1.5
16-условен отвор; 25-ном. степен на филтрация; Т-тръбен монтаж; К-клапан; А-конструктивна модификация

ФИЛТРИ МАСЛЕНИ тип F6.3 – …/25T/К…B…..

Филтърът е предназначен за механично пречистване на работната течност от твърди примеси. Вгражда се в хидравлични задвижвания на машини, автомобили и съоръжения, работещи с Pn=6.3MPa. Филтриращия елемент може да се подменя след замърсяване.

Технически данни
Номинално налягане 6.3 MPa
Номинален дебит 40 dm3/min
Номинална степен на филтрация 25 µm
Налягане на отваряне на предпазния клапан К1 0.30 ±0.055 MPa

К2 0.45 ±0.055 MPa

Тип

Означение

ДУ A B C D E M
I ф6.3-16/25 Т/К1B1815 16 80 76 70 93 95 18х1.5
II ф6.3-20/25 Т/К1B2215 20 92 88 82 113 115 22х1.5
III ф6.3-20/25 Т/К1B1-12 20 92 88 82 113 115 UNF1″-12
ДУ-условен отвор; 25-степен на филтрация; Т-тръбен монтаж; К-клапан; 1(2)-предпазен клапан; ВМ-конструктивна модификация