СТОЙКА ПНЕВМАТИЧНА ЕДНОДЕЙСТВАЩА тип СПЕ-63

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Максимална мощност при номинално налягане на въздуха P=0.5 MPa 1500 N
Диаметър на цилиндъра 63 mm
Ход на буталото 1050 mm
Тегло 12 kg
Тегло с чук добивен 25 kg

СТОЙКА ПНЕВМАТИЧНА ДВУДЕЙСТВАЩА тип СПД-63

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Максимална мощност при номинално налягане на въздуха P=0.5 MPa 1500 N
Диаметър на цилиндъра 64 mm
Тип Ход, mm Тегло, kg Дължина (L), mm
СПД-63 1200 15 1700
СПД-63/01 800 12 1300
СПД-63/02 1050 14.7 1550