тип ЧД38A и ЧД40G

Чуковете са предназначени за добив на полезни изкопаеми във въгледобивните мини, разбиване на настилки, строителни материали, асфалт и др.

Технически данни

Тип ЧД 38A Тип ЧД 40G
Диаметър на цилиндъра, mm 38 40
Ход на ударника, mm 167 190
Количество удари, min-1 950 900
Енергия на удара, J 35 42
Номинално налягане на въздуха, MPa 0.5 0.6
Абсолютен разход на въздух, m3/min 2.7 2.7
Размер на накрайника на шилото, mm 24×70 24×70
L1, mm 835 960
L2, mm 240 240