СТОЙКА ПНЕВМАТИЧНА ЕДНОДЕЙСТВАЩА

тип СПЕ-63

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Максимална мощност при номинално налягане на въздуха P=0.5 MPa 1500 N
Диаметър на цилиндъра 63 mm
Ход на буталото 1050 mm
Тегло 12 kg
Тегло с чук добивен 25 kg