ВЪРТЯЩО УСТРОЙСТВО

Въртящото устройство е предназначено за вграждане в хидравлични системи служещи за разпределение на хидравлични потоци при ротиращи възли.